Jak zachować się podczas spływu kajakowego?

To jak będzie zachować się na spływie w dużej mierze wpłynie na to czy będzie to spływ udany czy też nie. O czym zatem powinniśmy pamiętać podczas spływu kajakowego?

  • Dbajmy o powierzony nam, pilnujmy swojego kajaka, wiosła i kamizelki.
  • Zachowajmy porządek na biwakach. Pamiętajmy, że nie przebywamy tam sami.
  • Nie palmy w kajaku. Jeśli już bardzo musimy niedopałki zabierajmy ze sobą.
  • Okazujmy uprzejmość wobec innych osób znajdujących się na szlaku.
  • Nie spożywamy alkoholu ani innych środków odurzających przed spływem ani w jego trakcie.
  • Każde miejsce pozostawmy w taki stanie, w jaki chcielibyśmy je sami zastać.
  • Nie niszczmy roślinności na szlaku jak i na miejscu biwakowania.
  • Pamiętajmy, że biwakowanie na terenach leśnych jest dozwolone tylko na wyznaczonych miejscach. To samo tyczy się rozpalania ognisk – jedynie w miejscach dozwolonych.
  • Nie hałasujmy i zachowujmy się w miarę cicho na wodzie jak i na biwakach. Pamiętajmy, że oprócz nas są inni uczestnicy spływu oraz przyroda.
  • Nie zaśmiecajmy akwenów ani miejsc biwakowania. Śmieci wyprodukowane podczas spływu zabierajmy ze sobą i wyrzucajmy w miejscach do tego przeznaczonych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *